avis legal

1. IDENTIFICACIÓ DE LES PARTS.1. IDENTIFICACIÓ DE LES PARTS.

El present Avís Legal dels serveis oferts en la URL www.artmodul.es (d'ara endavant el PORTAL) és subscrit, per ART MODUL ARRIETA S.L.., societat legalment constituïda a Espanya (CIF: B60851425), amb domicili social en carrer València, 202, 08011, Barcelona, i registrada en el Registre Mercantil de Barcelona Prenc 28.280 Foli 154 Fulla B-131.653 Inscripció 1ª, i adreça de correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.. A qualsevol moment, l'interessat podrà guardar o imprimir aquest Avís Legal i s'aconsella a l'usuari fer-ho.
I, d'una altra part, l'USUARI, qui navega a través del portal i pot, si així ho desitja, enviar un e-mail a l'adreça de contacte abans esmentada, sent les dades facilitades a través d'aquest correu electrònic els únics que podrà facilitar fent ús del portal.
Per a la utilització del present PORTAL és requerida l'acceptació expressa per l'USUARI de totes i cadascuna de les clàusules del present Avís Legal.
En cas de no acceptar el present Avís Legal, l'USUARI haurà d'abstenir-se d'accedir i/o utilitzar els serveis oferts per Artmodul, procedint a abandonar el PORTAL.

2. DEFINICIONS.
1. Usuari: Persona física o jurídica que visita el PORTAL i fa ús dels seus serveis, podent remetre sol·licituds d'informació a través de l'adreça de correu electrònica facilitada al portal.
2. Dades de caràcter personal: Qualsevol informació concernent a persones físiques identificades o identificables que poguessin facilitar els usuaris en cas d'enviar un e-mail a la direcció general de correu electrònic del portal.
3. Nom de domini: Conjunt de caràcters que identifica un lloc de la xarxa Internet amb una adreça (IP).
4. IP (Internet Protocol): Conjunt de regles que regulen la transmissió de dades a través de la xarxa.
5. Cookies: Cadena de text que s'instal·la en el disc dur de l'ordinador de l'Usuari i cada vegada que el mateix accedeix al Portal envia informació que s'utilitzarà per identificar a dita usuària i les seves preferències de navegació.

3. OBJECTE I DEFINICIÓ DELS SERVEIS OFERTS.
www.artmodul.es ofereix a través del seu PORTAL mobles i altres productes de decoració de la llar.
A través del Portal www.artmodul.es, els USUARIS accedeixen als diversos continguts posats a la seva disposició a través d'aquest mitjà. D'aquesta manera, el PORTAL es configura com un instrument de presentació i difusió dels productes i serveis de Artmodul.
Per tant, les clàusules del present Avís Legal seran aplicable a tots els productes i/o serveis oferts a la web www.artmodul.es. Les característiques de cadascun d'aquests productes i/o serveis vénen determinades al PORTAL. No obstant això l'anterior, Artmodul es reserva el dret a procedir a la modificació de les circumstàncies i condicions del producte/servei, sense previ avís a l'usuari i sempre que aquestes no afectin a la naturalesa de la relació jurídica mantinguda i al present Avís Legal.

4. USUARIS I SERVEIS OFERTS PEL PORTAL.
El PORTAL presenta serveis oberts a la totalitat dels usuaris que ho visita. Els citats usuaris només estan autoritzats a l'ús del PORTAL prèvia acceptació i compliment de les condicions aquí recollides i hauran d'abandonar el web  www.artmodul.es en cas contrari. L'ús d'aquests serveis d'informació és gratuït.
Queda prohibit l'accés i ús de www.artmodul.es als menors d'edat. Artmodul entén que des del moment en què un menor d'edat accedeix al Portal, compta amb el permís dels seus pares, del seu tutor o del seu representant legal.
Artmodul recorda als Usuaris majors d'edat que tinguin menors al seu càrrec que serà de la seva exclusiva responsabilitat determinar què continguts i/o serveis són o no apropiats l'edat d'aquests últims.
Així mateix, Artmodul li informa que existeixen programes informàtics que permeten filtrar i bloquejar l'accés a determinats continguts i serveis, de tal forma que els pares, per exemple, poden decidir quins són els continguts i serveis als quals els seus fills poden tenir accés i quins no. Aquests programes poden ser una eina útil per vetllar pels interessos del menor sense que això suposi impedir o limitar el seu accés a les oportunitats que li brinda Internet.

5. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL/POLÍTICA DE PRIVADESA.
De conformitat amb l'establert en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, totes les dades de caràcter personal facilitats a través del nostre PORTAL, seran incorporats a un o diversos fitxers el responsable dels quals de tractament és Artmodul i seran tractats amb la finalitat de gestió de les consultes realitzades pels clients i/o usuaris del PORTAL, així com la gestió dels encàrrecs realitzats i els productes adquirits i l'enviament i manteniment de comunicacions comercials, promocionals i publicitàries.
Artmodul informa als Usuaris de la possibilitat d'exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte de les seves dades de caràcter personal que consten en els fitxers de ART MODUL ARRIETA S.L., mitjançant comunicació escrita acompanyada de fotocòpia del D.N.I. dirigida a la següent adreça: ART MODUL ARRIETA S.L . (d'ara endavant, Artmodul) amb adreça Carrer València, 202, 08011 Barcelona o a la següent adreça de correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..
Aquests fitxers es troben degudament inscrits en el Registre General de Protecció de Dades de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es) i compleixen les Mesures de Seguretat requerides pel Reial decret 1720/2007.
En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'USUARI, pel fet de remetre les seves dades de caràcter personal a través dels formularis existents en aquest PORTAL, consent el seu tractament conforme a la present política de protecció de dades. Les dades passaran a formar part dels fitxers de ART MODUL ARRIETA S.L. per atendre les peticions que realitzi l'USUARI, així com gestionar les seves comandes i, tret que ens indiqui el contrari, marcant la corresponent casella que trobarà en els formularis d'aquesta web, l'enviament de comunicacions comercials i/o promocionals per mitjans electrònics.
Igualment informar-li que les seves dades podran ser cedits als nostres franquiciats, així com a empreses terceres dels següents sectors d'activitat: mobiliari, decoració i interiorisme, amb la finalitat de rebre comunicacions promocionals d'aquestes societats. En cas de no consentir aquestes cessions, haurà de comunicar-nos-ho enviant-nos un mail a la següent adreça Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. i indicant en l'assumpte: NO CESSIONS. D'un altre costat, en el cas que vostè realitzi una compra finançada dels nostres productes, les seves dades personals seran cedits a les empreses financeres amb les quals col·laborem per a l'obtenció d'aquest finançament, no podent tramitar-la en cas que vostè no consenti aquesta cessió.
Li preguem que tingui vostè en compte que, en cas que ens hagi proporcionat dades de terceres persones, és la seva responsabilitat haver obtingut el seu consentiment per a això i informar-los de tot l'establert en aquesta clàusula.
Finalment, l'USUARI podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, oposició o cancel·lació per mitjà d'escrit a dirigit a la següent adreça: ART MODUL ARRIETA S.L., amb adreça Carrer València, 202, 08011 Barcelona o a la següent adreça de correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..

6. PROCEDIMENT DE REVOCACIÓ DEL CONSENTIMENT DE L'USUARI.
L'Usuari podrà, a qualsevol moment revocar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals o per a la recepció de comunicacions comercials.
En tots dos casos, haurà de seguir el procediment indicat a l'apartat anterior.

7. RESPONSABILITATS.
7.1. Del portal.
No es farà responsable, directa ni subsidiàriament de: La qualitat del servei, la velocitat d'accés, el correcte funcionament ni la disponibilitat ni continuïtat de funcionament del portal. Els danys que puguin causar-se en els equips de l'usuari per la utilització del portal. L'incompliment de la llei, la moral i els bons costums generalment acceptades o l'ordre públic com a conseqüència de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts. Els vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats o llocs a disposició. De la desactualització de les dades facilitades per l'USUARI, així com de la facilitació de dades errònies o no veraces facilitats fent ús dels serveis del PORTAL.
Si Artmodul dugués a terme un canvi en les presents clàusules que encara no haguessin estat informats al web , es notificarà als USUARIS en el termini més breu possible per comunicació personal o a través de l'actualització dels continguts del PORTAL.
7.2 De l'usuari.

L'USUARI serà responsable: Dels continguts introduïts per ells, especialment de les dades i informacions introduïts i enviats a Artmodul. De la realització de qualsevol tipus d'actuació il·lícita, lesiva de drets, nociva i/o perjudicial. De la introducció, emmagatzematge o difusió en o des del PORTAL, de qualsevol informació o material que fos difamatori, injurió, obscè, amenaçador, xenòfob, inciti a la violència a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l'ordre públic, els drets fonamentals, les llibertes públiques, l'honor, la intimitat o la imatge de tercers i, en general, la normativa vigent. De la introducció emmagatzematge o difusió mitjançant el PORTAL de programes d'ordinador, dades, virus, codi, equip de maquinari o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys al PORTAL, en qualsevol dels Serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes del PORTAL o, en general, de qualsevol tercer, o que, de qualsevol altra forma, sigui capaç de causar-los qualsevol tipus d'alteració o impedir el normal funcionament dels mateixos.

8. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL.
La totalitat d'aquesta web: text, imatges, marques, gràfics, logotips, botons, arxius de programari, combinacions de colors, així com l'estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts, es troba protegida per les lleis sobre Propietat Intel·lectual i Industrial, quedant prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, salvo per a ús personal i privat.
El PORTAL no garanteix que els continguts siguin precisos o lliures d'error o que el lliure ús dels mateixos per l'usuari no infringeixi els drets de terceres parts. El bon o mal ús d'aquesta Web i dels seus continguts està sota la responsabilitat de l'usuari.
Així mateix, queda prohibida la reproducció, retransmissió, còpia, cessió o redifusió, total o parcial, de la informació continguda en aquestes pàgines, qualsevol que fos la seva finalitat i el mitjà utilitzat per a això, així com dels productes adquirits a través del web.

9. ÚS DE TECNOLOGIA COOKIE.
Artmodul es reserva el dret d'utilització de les denominades "cookies", en qualsevol tipus d'utilització del Portal. No obstant això, s'informa als Usuaris de la possibilitat de rebutjar aquesta utilització en el seu ordinador.

10. ENLLAÇOS O LINKS.
El PORTAL pot incloure enllaços o links a llocs de tercers. Les altres webs no han estat revisades ni són objecte de controls sobre els mateixos pel PORTAL. Artmodul no podrà ser considerada en cap cas responsable dels continguts d'aquests llocs web ni de les mesures que s'adoptin relatives a la seva privadesa o al tractament de les seves dades de caràcter personal. Artmodul recomana la lectura detinguda de les condicions d'ús i la política de privadesa d'aquests llocs.
En cas d'estar interessat a activar un enllaç a www.artmodul.es haurà de comunicar-ho a Artmodul, obtenint el consentiment exprés per crear l'enllaç. Artmodul es reserva el dret d'oposició a l'activació d'enllaços amb el seu lloc web.

11. FINAL.
Les clàusules del present Avís Legal estan redactades en espanyol, i es troben sotmeses a la legislació espanyola vigent. Per a qualsevol tipus de controvèrsia derivada de la utilització dels serveis oferts o productes oferts al PORTAL, les parts, amb l'acceptació d'aquest Avís Legal, se sotmetran als Tribunals i Jutjats competents de Barcelona, tret que una Llei estableixi un fur diferent, en atenció a la naturalesa de la relació.

by totsdos.com    -     Avis legal    -